Vodík léčí záněty-jak?

Vodík je účinným na záněty a bolesti spojené nejen s ním

Buňky, které jsou opakovaně vystaveny zánětlivým mediátorům, budou mít epigeneticky zapnuté proteiny zánětlivé odpovědi a tak budou v konstantním stavu zánětu. To vede k nemocem a zdravotním stavům, které jsou silně spojené se zánětem, včetně astmatu a kardiovaskulárních onemocnění. Některé z molekul v těle, které mohou vyvolat změnu genové exprese, jsou: Nf-kB, TNFa a reaktivní dusíkové druhy, jako je oxid dusnatý a peroxynitrit.

Vodík nepřímo ovlivňuje expresi genů prostřednictvím svých účinků na modulaci molekul, které mají přímý epigenetický účinek, molekulární vodík může:

  • Zabránit uvolňování NF-kB
  • Snížit TNFa
  • Snížit nadbytek oxidu dusnatého
  • Detoxikovat peroxynitrit

Bylo skutečně prokázáno, že molekulární vodík je v akutních podmínkách protizánětlivý, ale je také potenciálním epigenetickým modifikátorem pro geny, které kódují chronickou bolest a zánět.