Jak může vodík léčit?

Vodík je účinný na záněty a bolesti, spojené nejen s nimi.

Studie vodíku,zde: studie

Buňky, které jsou opakovaně vystaveny zánětlivým mediátorům, budou mít epigeneticky zapnuté proteiny zánětlivé odpovědi a tak budou v konstantním stavu zánětu. To vede k nemocem a zdravotním stavům, které jsou silně spojené se zánětem, včetně astmatu a kardiovaskulárních onemocnění. Některé z molekul v těle, které mohou vyvolat změnu genové exprese, jsou: Nf-kB, TNFa a reaktivní dusíkové druhy, jako je oxid dusnatý a peroxynitrit.

Vodík nepřímo ovlivňuje expresi genů prostřednictvím svých účinků na modulaci molekul, které mají přímý epigenetický účinek, molekulární vodík může:

 • Zabránit uvolňování NF-kB
 • Snížit TNFa
 • Snížit nadbytek oxidu dusnatého
 • Detoxikovat peroxynitrit

Bylo skutečně prokázáno, že molekulární vodík je v akutních podmínkách protizánětlivý, ale je také potenciálním epigenetickým modifikátorem pro geny, které kódují chronickou bolest a zánět.

Jaké problémy pomáhá vodíková voda řešit?

 • Podporuje snížení vysokého tlaku (hypertenze)
 • Může pomoci při autoimunitních poruchách a jejich projevech (alergie a další)
 • Cukrovka – může zlepšit stav tuků a cukrů u diabetiků
 • Vrásky – dokáže zpomalit stárnutí pleti a hydratuje ji
 • Může eliminovat žaludeční vředy
 • Podporuje zlepšení erekcí a dokáže zvýšit aktivitu spermií
 • Podporuje snížení svalové únavy
 • Evidujeme nápomoc při překyselení organismu
 • Může snížit poškození buněčných struktur
 • Bojuje proti předčasnému stárnutí
 • Může pomoci při zánětech
 • Bojuje s nespavostí
 • Doplněk pro posílení imunity celého organismu

 

 

Vliv vody bohaté na vodík na oxidační stres, funkci jater a virové zatížení u pacientů s chronickou hepatitidou B

Cíl studie : Zjistit účinky vody bohaté na vodík (HRW) na oxidační stres, funkci jater a HBV DNA u pacientů s chronickou hepatitidou B (CHB).

Metody: Šedesát pacientů s CHB bylo náhodně rozděleno do rutinní léčebné skupiny nebo do vodíkové léčebné skupiny, ve které byli pacienti rutinně léčeni samostatně nebo další perorální HRW (1200-1800 ml / den, dvakrát denně), respektive po dobu 6 po sobě jdoucích týdnů. Před a po léčbě byl detekován oxidační stres v séru, funkce jater a hladina DNA HBV. Jako kontrola sloužilo třicet zdravých subjektů.

Výsledky: Ve srovnání s kontrolami byl oxidační stres zřejmý u pacientů s CHB a funkce jater také významně narušena. Po ošetření zůstal oxidační stres v rutinní léčebné skupině nezměněn, ale ve skupině ošetřené vodíkem se výrazně zlepšil. Funkce jater se významně zlepšila a HBV DNA se po odpovídajícím ošetření výrazně snížila. Přestože byl zaznamenán významný rozdíl v oxidačním stresu mezi dvěma skupinami po léčbě, funkce jater a hladina DNA HBV byly po léčbě srovnatelné a obě měly zlepšené tendence.

Závěr: HRW významně zmírňuje oxidační stres u pacientů s CHB, ale k potvrzení účinku HRW na funkci jater a hladinu DNA HBV je nutná další studie s dlouhodobou léčbou.

Klíčová slova: chronická hepatitida B; voda bohatá na vodík; funkce jater; oxidační stres; virové zatížení.