Radioterapie a pozitivní účinky vodíku

Vodíková voda zmírnila oxidativní stresový marker během radioterapie

Obrázek 1

Před léčbou nebyly mezi léčenými skupinami žádné rozdíly v celkových hladinách hydroperoxidu, reprezentujících celkové hladiny dROM. Radioterapie výrazně zvýšila hladinu celkového hydroperoxidu u pacientů, kteří konzumovali placebo vodu. Pitná vodíková voda však zabránila tomuto zvýšení celkového hydroperoxidu v séru, jak bylo stanoveno testem dROM (obrázek A ), což ukazuje na snížený oxidační stres během radioterapie u pacientů, kteří konzumovali vodíkovou vodu. Podobně endogenní sérová antioxidační aktivita se významně zhoršila během radioterapie u pacientů konzumujících vodu placeba a biologická antioxidační aktivita byla zachována u pacientů, kteří konzumovali vodu bohatou na vodík, dokonce i po 6 týdnech radioterapie (obrázek B ).

 

obrázek 2

  Antioxidační účinky u pacientů s vodou s placebem

  (n = 24) a vodou bohatou na vodík (n = 25). 

Hladina dROM (A) představuje celkovou hladinu metabolitů peroxidu a BAP (B) odráží antioxidační kapacitu séra.

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu