BLOG

Obohacuje vodu o vysoké koncentrace vodíku, očišťuje ji od chlóru, ozónu a odděluje kyslík

Otázky vodíková voda

1- Proč je prospěšné pít vodíkovou vodu?

Protože vodík je velmi silný antioxidant, který pomáhá eliminovat volné radikály snížením oxidačního stresu, který je příčinou většiny nemocí a předčasného stárnutí. Kromě toho vodík jako nejmenší prvek ve vesmíru proniká tam, kam nejsou schopny se dostat jiné antioxidanty.

2- Kolik vodíkové vody se doporučuje vypít denně?

1 až 3 litry je to, co obvykle musíme vypít ze všech vod. Doporučujeme hydrogenovat veškerou vodu, kterou pijete.

3- Domácí mazlíčci mohou pít vodíkovou vodu?

ANO

4-Doporučuje se k vaření vodíková voda? 

Během varu se vodík odpařuje a stává se normální vodou.

5- Má hydrogenovaná voda vlastnosti při použití na tělo, kůži nebo pokožku hlavy?

Ano. Upřednostňuje se také eliminace volných radikálů pokožkou, takže můžete použít hydrogenovanou vodu hadříkem nebo přímo zvlhčit pokožku a nechat ji několik minut působit. Molekulární vodík se už dlouho používá i v lázních při masážích.

6- Můžeme se předávkovat vodíkem?

Nebylo nikdy zjištěno, že by se vodík v lidském organismu stal toxický v doporučených dávkách. Předávkování vodíkem je nepravděpodobné, protože nadbytek H2 by byl vyloučen plícemi a jako voda je z těla vylučována v podobě moči, potu, kašláním aj.

7- Kdy si všimnu účinků vodíkové vody?

Od prvního okamžiku můžete zažít více energie, hydratace, celkovou pohodu, lepší trávení, lepší odpočinek ... Pokud ale mluvíme o důležitých vylepšeních, objeví se až za několik týdnů nebo dokonce měsíců, pokud se nám podaří snížit oxidační stres, který způsobuje většina nemocí a časná příčina stárnutí.

*Recenze našich zákazníků na generátor vodíku  Q10 čtěte zde: recenze vodíková voda

Kupte si i vy svůj generátor vodíku zde: nákup generátor vodíku

 

Pomáhá vodík na Crohnovu chorobu?

Poznatky patologa, kterého přestaly bavit nemoci. Léčba výrobky farmaceutického průmyslu pacienty neléčí, je to jen prostředek nemorálních výdělků.

Molekulární vodík je velmi jednoduchá sloučenina, která je lidskému tělu velmi blízká. Totiž, vytváří ji střevní flora. Po uvolnění proniká do těla, kde se váže na přebytečné volné radikály, a tak okamžitě hasí nadměrné a zbytečné záněty. Co to znamená? Podívejme se na jeden příklad.

Poměrné časté závažné onemocnění je Crohnová choroba- chronický střevní zánět, prohlašovaný za autoimunitního charakteru. Takto postižení lidé prakticky nemají střevní floru, které by produkovala tuto velmi užitečnou látku. Tudíž, různé záněty, normální anebo patologické, vesele plápolají. Obzvlášť když jim lékař důrazně vštěpí, jak jsou pro ně důležité léky, potlačující imunitu. A kruh mezi zánětem, generálním potlačování imunity, všelijaké záněty kdekoliv jinde v těle, se uzavírá. Všichni se modlí, aby dotyčný přežil co nejdéle.

Ve chvíli, kdy takový člověk začne užívat molekulární vodík (na světě existuje několik způsobů jej užívat), vše se začne rychle měnit. Záněty se tlumí, až úplně vyléčí. Střevo se zhojí. Návštěvy na toaletě se z dvaceti za den sníží o polovinu (věřím, že při dlouhodobém užívání lze dospět k normálu), upraví se imunitní reakce, přestanou infekce, horečky, bolest, dokonce i deprese.

Moment, a co všechny léky, které má v šuplíku? Kortikoidy, Brufeny, Algifeny, antidepresiva, atd. U některých až patnáct různých druhů. Začnou byt zbytečné. A toto je velký kámen úrazu.

Každý týden přednáším na téma: Vodíková terapie. Přednáška trvá dvě hodiny, a nikdy nestíháme probrat vše, co by se posluchači rádi dozvěděli. Často dostavám otázku: „Když je Molekulární vodík tak úžasný, a jednoduchý, a dostupný, proč ho nevídáme v nemocnici, proč ho můj „obvoďák“ nepředepíše?“

Odpovídám pokaždé a smutně to samé: „V Evropě pořád ještě panuje informační embargo. Zatím co v Japonsku se používá v nemocnicích a léčí se takto onkologicky nemocní pacienti, zde pod nadvládou farmaceutického průmyslu se informace musí vyhledávat cíleně a téměř podloudně. Každý, kdo káže o pravém zdraví a léčbě, je prohlášen pomalu za teroristou. Inu, i tak se našli lidi, které nebaví, byt nemocní.“

Ještě to bude zajímavé., jak se globální farmaceutická lobby k danému problému postaví.

Autorka je patoložka, propagátorka klasické (prověřené tisíciletími) medicíny

MUDr. Zornitza Petrova Markantová

Účastníci výzkumů s vodíkem

Přispívá to zdraví?

 

Přestože studie na lidech o výhodách vodíkové vody jsou omezené, několik malých studií

přineslo slibné výsledky.

Přípravek může být pro sportovce prospěšný tím, že snižuje zánět a zpomaluje hromadění laktátu v krvi, což je příznakem svalové únavy.

Studie na deseti mužských fotbalových hráčích zjistila, že sportovci, kteří pili 1 500 ml vody obohacené vodíkem, měli po cvičení nižší hladinu laktátu v krvi a sníženou svalovou únavu ve srovnání se skupinou s placebem.

Další malá dvoutýdenní studie u osmi cyklistů mužů ukázala, že muži, kteří denně konzumovali 2 litry vody obohacené vodíkem, měli během sprintujících cvičení větší výkon než ti, kteří pili obyčejnou pitnou vodu.

Jedna 10 týdenní studie dala pokyn 20 lidem se známkami metabolického syndromu pít 0,9–1l vody obohacené vodíkem za den.

=na konci pokusu účastníci zaznamenali významné snížení „špatného“ LDL a celkového cholesterolu, zvýšení „dobrého“ HDL cholesterolu, větší antioxidační aktivitu a snížené hladiny zánětlivých markerů, jako je TNF-a 

Charakteristika H2

Charakteristika molekulárního vodíku H2

Vodík je bezbarvý, velmi hořlavý plyn bez chuti a zápachu. Je nejlehčí plyn (14,5krát lehčí než vzduch). Vodík vytváří sloučeniny se všemi prvky periodické tabulky (s výjimkou vzácných plynů), především s uhlíkem, kyslíkem, sírou a dusíkem, které tvoří základní stavební jednotky života na Zemi. Molekuly vodíku jsou extrémně malé, a proto snadno procházejí porézními látkami. Molekulární vodík H2 je poměrně stabilní a díky vysoké energii vazeb je rovněž málo reaktivní. Funguje jako jemný, ale účinný antioxidant.

Existuje několik metod, jak dopravit H2 do organismu. Lze ho inhalovat, pít ho rozpuštěný ve vodě (vodíková voda), koupat se ve vodíkové vodě, přijímat vodík intravenózní injekcí rozpuštěný ve fyziologickém roztoku, kapat tento roztok do očí a zvýšením střevní produkce H2 střevními bakteriemi.

Princip

2 H2O → 2 H2 + O2

Na katodě (záporná elektroda) vzniká vodík, na anodě (kladná elektroda) se vylučuje kyslík. Objemy plynů jsou v poměru 2:1

Určité množství vzniklého kyslíku se rozpouští ve vodě, tudíž objem vzniklého vodíku se může jevit více než dvojnásobný

Radioterapie a pozitivní účinky vodíku

Vodíková voda zmírnila oxidativní stresový marker během radioterapie

Obrázek 1

Před léčbou nebyly mezi léčenými skupinami žádné rozdíly v celkových hladinách hydroperoxidu, reprezentujících celkové hladiny dROM. Radioterapie výrazně zvýšila hladinu celkového hydroperoxidu u pacientů, kteří konzumovali placebo vodu. Pitná vodíková voda však zabránila tomuto zvýšení celkového hydroperoxidu v séru, jak bylo stanoveno testem dROM (obrázek A ), což ukazuje na snížený oxidační stres během radioterapie u pacientů, kteří konzumovali vodíkovou vodu. Podobně endogenní sérová antioxidační aktivita se významně zhoršila během radioterapie u pacientů konzumujících vodu placeba a biologická antioxidační aktivita byla zachována u pacientů, kteří konzumovali vodu bohatou na vodík, dokonce i po 6 týdnech radioterapie (obrázek B ).

 

obrázek 2

  Antioxidační účinky u pacientů s vodou s placebem

  (n = 24) a vodou bohatou na vodík (n = 25). 

Hladina dROM (A) představuje celkovou hladinu metabolitů peroxidu a BAP (B) odráží antioxidační kapacitu séra.

 

 

 

 

 

 

 

Antioxidanty

Vodík působí jako terapeutický antioxidant selektivní redukcí cytotoxických kyslíkových radikálů

Akutní oxidační stres vyvolaný ischemicko-reperfuzí nebo zánětem, způsobuje vážné poškození tkání a přetrvávající oxidační stres je považován za jednu z příčin mnoha běžných chorob, včetně rakoviny. 

Víme, že atom vodíku (H 2 ), má potenciál jako antioxidant v preventivní a terapeutické aplikace. 

Akutní oxidační stres jsme vyvolali v kultivovaných buňkách třemi nezávislými metodami. H 2 selektivně snižuje hydroxy-skupinu, největší cytotoxické reaktivních forem kyslíku (ROS), a účinně chráněné buňky; Nicméně, H 2 nereagovaly s jiným ROS, které mají fyziologické role. Použili jsme model akutní krysy, u kterého bylo v mozku indukováno poškození oxidačním stresem fokální ischemií a reperfuzí. Inhalace H 2plyn výrazně potlačil poškození mozku, tlumením účinků oxidačního stresu. Tak H 2 může být použit jako účinná antioxidační terapie; díky své schopnosti rychle se šířit přes membrány, může dosáhnout a reagovat s cytotoxickými ROS, a tak chránit před oxidačním poškozením.

Reddy, volné radikály a oxidační poškození zprostředkované proteinovým prekurzorem amyloidu PH: důsledky pro vývoj a progresi Alzheimerovy choroby. J. Neurochem. 96 , 1–13 (2006).

Studie inhalace vodíku

Inhalace vodíku zmírňuje akutní poranění plic 

Akutní poškození plic (APP) je vážné onemocnění. Vyskytuje se relativně často a úmrtnost je velmi vysoká. Volné radikály, jako jsou hydroxylové radikály (OH) a peroxydusitanu (ONOO (-)), jsou považovány za konečné kauzativní molekuly v patogenezi APP. Vodík může selektivně redukovat OH a ONOO (-). V této studii jsme zkoumali hypotézu, že inhalace vodíku by mohly zlepšit APP intratracheální indukcí  lipopolysacharidu (LPS, 5 mg/kg tělesné hmotnosti). Myši, byli randomizovány do tří skupin: falešná skupina (fyziologický roztok + 2% směs vodíkového plynu), kontrolní skupina (LPS + normální vzduch) a experimentální skupina (LPS + 2% směs vodíkového plynu). Byla provedena bronchoalveolární laváž (výplach průdušek) k určení celkové koncentrace proteinu a pro-zánětlivých cytokinů. Plicní tkáně byly testovány na oxidační stres, poměr mokré/suché (W/D), histologie, imunohistochemie a “western blot” vyšetření. Naše experimenty vykazovaly, že vodík zlepšil míru přežití myší a v indukovaných plicích snižuje W/D poměr. Kromě toho vodík snížil obsah malonaldehydu a obsah nitrotyrosinu, inhiboval myeloperoxidázu a udržoval aktivitu superoxiddismutázy v plicní tkáni a spojené s poklesem exprese TNF-a, IL-1, IL-6 a celkové koncentrace proteinu v lavážní tekutině. Vodík dále oslabuje histopatologické změny a zmírňuje apoptózu plicních buněk. Důležité je, že vodík inhiboval aktivaci P-JNK, a také změny v obrácené Bax, Bcl-xl a kaspázy-3. Závěrem lze říci, naše data ukázala, že inhalace vodík zlepšila LPS-indukované APP a může se projevit svou ochrannou úlohou tím, že brání aktivaci ROS-JNK-kaspasy-3 dráhy.

Lahev ke koupi pro inhalaci zde: lahev Q10 inhalace

7 položek celkem
Zpět do obchodu