Charakteristika H2

Charakteristika molekulárního vodíku H2

Vodík je bezbarvý, velmi hořlavý plyn bez chuti a zápachu. Je nejlehčí plyn (14,5krát lehčí než vzduch). Vodík vytváří sloučeniny se všemi prvky periodické tabulky (s výjimkou vzácných plynů), především s uhlíkem, kyslíkem, sírou a dusíkem, které tvoří základní stavební jednotky života na Zemi. Molekuly vodíku jsou extrémně malé, a proto snadno procházejí porézními látkami. Molekulární vodík H2 je poměrně stabilní a díky vysoké energii vazeb je rovněž málo reaktivní. Funguje jako jemný, ale účinný antioxidant.

Existuje několik metod, jak dopravit H2 do organismu. Lze ho inhalovat, pít ho rozpuštěný ve vodě (vodíková voda), koupat se ve vodíkové vodě, přijímat vodík intravenózní injekcí rozpuštěný ve fyziologickém roztoku, kapat tento roztok do očí a zvýšením střevní produkce H2 střevními bakteriemi.

Princip

2 H2O → 2 H2 + O2

Na katodě (záporná elektroda) vzniká vodík, na anodě (kladná elektroda) se vylučuje kyslík. Objemy plynů jsou v poměru 2:1

Určité množství vzniklého kyslíku se rozpouští ve vodě, tudíž objem vzniklého vodíku se může jevit více než dvojnásobný

Zpět do obchodu