Účastníci výzkumů s vodíkem

Přispívá to zdraví?

 

Přestože studie na lidech o výhodách vodíkové vody jsou omezené, několik malých studií

přineslo slibné výsledky.

Přípravek může být pro sportovce prospěšný tím, že snižuje zánět a zpomaluje hromadění laktátu v krvi, což je příznakem svalové únavy.

Studie na deseti mužských fotbalových hráčích zjistila, že sportovci, kteří pili 1 500 ml vody obohacené vodíkem, měli po cvičení nižší hladinu laktátu v krvi a sníženou svalovou únavu ve srovnání se skupinou s placebem.

Další malá dvoutýdenní studie u osmi cyklistů mužů ukázala, že muži, kteří denně konzumovali 2 litry vody obohacené vodíkem, měli během sprintujících cvičení větší výkon než ti, kteří pili obyčejnou pitnou vodu.

Jedna 10 týdenní studie dala pokyn 20 lidem se známkami metabolického syndromu pít 0,9–1l vody obohacené vodíkem za den.

=na konci pokusu účastníci zaznamenali významné snížení „špatného“ LDL a celkového cholesterolu, zvýšení „dobrého“ HDL cholesterolu, větší antioxidační aktivitu a snížené hladiny zánětlivých markerů, jako je TNF-a 

Zpět do obchodu